CÈDULA D’HABITABILITAT

Novembre 2012

Circular Informativa

LA CÈDULA D´HABITABILITAT DELS HABITATGES

La cèdula d´habitabilitat és el document que acredita que un habitatge, nou o usat, és apte per a residència de les persones i compleix les condicions tècniques d´habitabilitat.

De conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d´octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d´habitabilitat dels habitatges i la cèdula d´habitabilitat, tots els habitatges han de disposar de cèdula d´habitabilitat, i és necessaria per a qualsevol transmissió d´habitatge ja sigui venda, lloguer o cessió d´ús. També ens exigiran disposar de la cèdula d´habitabilitat vigent les empreses suministradores d´aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres quan volguem contractar els seus serveis.

Hem de tenir en compte que la cèdula d´ habitabilitat té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construccció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació. Convé per tant, revisar la data d´atorgament de la cèdula i procedir en el seu cas a la seva renovació.

El nostre desatx es posa a la vostra disposició oferint els serveis per a la tramitació i obtenció de la cèdula d´habitabilitat.

Atentament,

MARIMON ASSESSORS, S.L.

Departament jurídic

Anuncis